Animación do posible parque eólico na Serra do Galiñeiro

Actividades

Escalada

30 de decembro e 27 de xaneiro: OPEN ESCALADA DE NADAL INTERCLUBS
30 de decembro e 27 de xaneiro: OPEN ESCALADA DE NADAL INTERCLUBS
Data:
27/01/2018
Organiza:
ASESOU E MONTAÑEIROS CELTAS
LUGAR: día 30/12 en Ourense Pavillón dos Remedios
LUGAR; DÍA 27/01 en Vigo Pavillón de Travesas Pista Vermella

Un Open de escalada INTERCLUBS para menores de 18 anos, en varias categorías, organizado por Asesou en Ourense e o Montañeiros Celtas en Vigo.

Participa!!!
Ainda podes anotarte para Ourense ata o 28, anímate!!!
Prazo para Vigo ata o 19 de xaneiro de 2018.


Data limite de inscrición:
19/01/2018
Como inscribirse:

AUTORIZACIÓN MENORES DE IDADE
E INSCRIPCIÓN


Nome pai/nai ou titor:
DNI:
Enderezo:
Teléfono móbil:

Autorizo a:
Nome e apelidos do neno/a:
Data de Nacemento:
DNI:
Club:

a participar na actividade: OPEN NADAL 2017/2018:
- 30 de decembro do 2017 en Ourense (organizada por ASESOU)
- 7 de xaneiro do 2018 en Vigo (organizada por Montañeiros Celtas)
a realizar no Pavillón Municipal dos Remedios en Ourense e no Pavillón Municipal de Travesas en Vigo, respectivamente, e fago extensiva esta autorización ás decisións médicas que sexa preciso adoptar, baixo a dirección facultativa pertinente.
Para o cal, cumplimento o seguinte cuestionario:
¿Ten algún tipo de alerxia? (en caso afirmativo, especificar)____________________________
____________________________________________________________________________
¿está a tratamento dalgunha enfermidade? (en caso afirmativo, especificar posoloxía) ____ ____________________________________________________________________________
*Observacións:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Así como á captación e divulgación de imaxes das probas nas webs, e faceboock de ambos Clubs e medios de comunicación.

En _______________, a ____________ de _____________ de 2017Asdo.________________________________Camelias 78, Oficina K 36211     VIGO - Pontevedra
T: 986 438 505 F: 986 912 220 info@celtas.net